Kancelaria WMKN

Zmiany dla przedsiębiorców w CEIDG

17 czerwca 2016

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (dz. U. z 2015 r. poz. 584) potencjalny przedsiębiorca uzyskał możliwość rezygnacji z działalności jeszcze przed jej rozpoczęciem. Zmiana ta obowiązuje od 19 maja 2016 r.

We wcześniejszym stanie prawnym osoba, która złożyła wniosek i została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej i dokonała wykreślenia wpisu, figuruje nadal w CEIDG oraz jej wpis wciąż widnieje na stronie internetowej. Ustawodawca zauważył, iż taka osoba nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wobec czego nie ma podstaw, aby taki wpis pozostał w rejestrze CEIDG.

Nowa regulacja przewiduje, iż jeśli potencjalny przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu. W związku z powyższym jego dane nie będą publikowane w CEIDG, tak jak to było do tej pory. Co więcej informacja o rezygnacji z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej  będzie automatycznie przekazywania do innych rejestrów tj. ZUS, GUS czy urzędy skarbowe.

Rezygnacja jest możliwa od 19 maja 2016 r. tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893).

Wstecz