Kancelaria WMKN

Janusz Woźnicki

janusz_woznicki

Attorney-at-law, Official Receiver. Specjalizuje się w postępowaniach gospodarczych, postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach karnych gospodarczych. Zajmuje się obsługą Klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje zarówno pracodawców, jak i pracowników w licznych postępowaniach pracowniczych, m. in. w sprawach związanych z kontraktami menedżerskimi, umowami o zakazie konkurencji, sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

Prowadzi również sprawy z zakresu „White Collar Crimes”, reprezentując m. in. członków zarządów spółek prawa handlowego w postępowaniach karnych gospodarczych, karnoskarbowych i karnoadministracyjnych, zarówno na etapie postepowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego. Zajmuje się także restrukturyzacjami podmiotów gospodarczych i prawem spółek.

Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz