Kancelaria WMKN

Tomasz Noga

tomasz_nogaAdwokat, syndyk. Specjalizuje się w obsłudze restrukturyzacji grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, transakcjach M&A. Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby planowanych transakcji. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację postępowań z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Wspiera podmioty z rynku mediów oraz reprezentuje ich interesy w sprawach z zakresu prawa prasowego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych. Posługuje się językiem angielskim.

Wstecz