Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)

Pozasądowa restrukturyzacja weryfikowana przez sąd – jak to zrobić? „Obyś żył w ciekawych czasach” – pozorne błogosławieństwo, z rzekomo chińskim rodowodem, coraz mocniej staje się naszą rzeczywistością. Realnym zagadnieniem dla sporej części przedsiębiorców będzie poszukiwanie sposobu na uratowanie własnej firmy. Rozwiązaniem niedocenianym,…

Czytaj więcej

Konsument w upadłości także rozlicza podatki

W jaki sposób ogłoszenie upadłości wpływa na istniejący obowiązek podatkowy upadłego konsumenta? Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia stosownej deklaracji podatkowej PIT? Problematyka rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych staje się aktualna zarówno dla upadłych jak i doradców restrukturyzacyjnych pełniących funkcję syndyka…

Czytaj więcej

Układ według „nowej upadłości konsumenckiej” w czasach pandemii

Układ według „nowej upadłości konsumenckiej”. Informacja o ułatwieniu dostępu do oddłużenia w drodze upadłości konsumenckiej jest już właściwie powszechnie znana. Sąd na wstępnym etapie nie już bada, czy zaistniały przesłanki wcześniej skutkujące oddaleniem wniosku – samo ogłoszenie upadłości będzie zatem prostsze. Mówią o tym…

Czytaj więcej

Potwierdzenie możliwości dokonania tzw. ewentualnego potrącenia w postępowaniu upadłościowym i jego skutki określone w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt III CZP 18/19.

Wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości także wtedy, gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z prawa potrącenia ( art. 96 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze – t.j. Dz.U. z 2015…

Czytaj więcej

Call Now Button