Kontakt
Masz pytania? Porozmawiajmy
Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga
Kancelaria Prawnicza sp. j.

Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa

tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81
fax: (+48) 22 375 73 82

e-mail: sekretariat@wmkn.pl

KRS: 0000435733, Regon: 146335523, NIP: 701 035 58 89

Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego