W zakresie prawa pracy oferujemy zarówno bieżącą obsługę prawną, jak też obsługę postępowań sądowych i procesów restrukturyzacyjnych.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • sporządzanie i weryfikację dokumentów związanych z indywidualnymi sprawami pracowniczymi (umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie, wypowiedzenia, konsultacje związkowe, etc),
  • opracowywanie wewnątrz zakładowych regulacji prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, porozumienia zbiorowe, układy zbiorowe pracy, regulaminy zwolnień grupowych, etc),
  • przeprowadzanie zwolnień indywidualnych i grupowych,
  • przeprowadzanie transferów pracowniczych (przenoszenie zakładów pracy lub ich zorganizowanych części na inne podmioty, transfery indywidualne),
  • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • due diligence dotyczące spraw pracowniczych,
  • reprezentowanie i wsparcie w kontaktach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami państwowej i społecznej inspekcji pracy, etc,
  • opracowywanie umów cywilnoprawnych i optymalizację struktur zatrudnienia, w tym optymalizację podatkową,
  • pomoc prawną w zakresie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi i z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych.
Call Now Button