W obliczu dynamicznie przebiegających procesów gospodarczych, zmieniającej się koniunktury oraz dywersyfikacji procesów biznesowych, często zachodzi potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Poza instrumentami prawnymi dedykowanymi do tego celu – takimi, jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postępowanie układowe, czy też postępowanie sanacyjne – warto czasami wykorzystać inne, mniej konwencjonalne narzędzia, dostosowując je do celu, który zamierzamy osiągnąć.

Takim rozwiązaniem może być tryb przygotowanej likwidacji, zwany w praktyce pre- packiem. Mimo, iż postępowanie w trybie pre-packa toczy się w reżimie przepisów postępowania upadłościowego, z powodzeniem instrument ten można wykorzystać do restrukturyzacji przedsiębiorstwa dotkniętego utratą płynności finansowej.

Elastyczność działania, możliwość utrzymania przedsiębiorstwa w całości lub jego dochodowej, zorganizowanej części i przejęcia tego aktywa przez inwestora – połączone z szybkością działania i sprawnością procedury – to podstawowe zalety przygotowanej likwidacji.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu branżowym, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji upadłościowo-restrukturyzacyjnej, zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie na każdym etapie przygotowania i realizacji pre-packu. Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • analizę sytuacji finansowej i prawnej Klienta ukierunkowaną na dobór właściwego trybu postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem oceny możliwości wdrożenia procedury likwidacji przygotowanej całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • wsparcie przy poszukiwaniu i negocjacjach z wierzycielami oraz potencjalnymi inwestorami,
  • współpracy z wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem biegłych mogących przygotować opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu,
  • przygotowanie wymaganych dokumentów i współpraca z biegłym przy wycenie,
  • wsparcie przy przygotowaniu niezbędnych informacji oraz dokumentów, jak również sporządzanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa,
  • zastępstwo procesowe w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży,
  • składanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu zażaleniowym,
  • doradztwo prawne w tworzeniu umowy przenoszącej własność przedmiotu objętego wnioskiem o zatwierdzenie sprzedaży przedmiotu pre-pack’u.
Call Now Button