Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym przed Sądem Najwyższym;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy;
  • reprezentację w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, postępowaniach karno- skarbowych i karno-gospodarczych, elektronicznych postępowaniach upominawczych, postępowaniach mediacyjnych;
  • windykację należności;
  • udział w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.
  • Call Now Button