Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym przed Sądem Najwyższym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy;
 • reprezentację w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, postępowaniach karno- skarbowych i karno-gospodarczych, elektronicznych postępowaniach upominawczych, postępowaniach mediacyjnych;
 • windykację należności;
 • udział w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.
 • Copyright © 2020 WMKN
  Polityka prywatności
  DANE ADRESOWE
  Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
  sekretariat@wmkn.pl
  tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
  fax: (+48) 22 375 73 82​
  DANE REJESTROWE
  KRS 0000435733
  NIP 701 035 58 89
  REGON 146335523
  Nr rachunku bankowego
  mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651