W zakresie prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji oferujemy:

  • wsparcie przy ocenie dopuszczalnego zakresu koncentracji rynku i dokonywaniu zgłoszeń transakcji,
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKIK Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • wsparcie prawne w przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji, w tym w zwalczaniu nieuczciwej reklamy,
  • wsparcie w przeciwdziałaniu praktykom ograniczającym uczciwą konkurencję,
  • wsparcie w przypadku naruszeń praw do znaków towarowych,
  • pomoc przy wdrażaniu procedur wewnętrznych i handlowych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczających możliwość ujawnienia jej przez pracowników lub kontrahentów Klienta,
  • tworzenie umów dotyczących zakazu konkurencji,
  • wsparcie w zakresie ochrony dóbr osobistych przedsiębiorców,
  • wsparcie przy tworzeniu procedur dotyczących sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży na odległość,
  • obsługę prawną podmiotów handlowych prowadzących działalność w postaci sprzedaży na odległość, w tym w formie sklepów internetowych.
Copyright © 2020 WMKN
Polityka prywatności
DANE ADRESOWE
Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
sekretariat@wmkn.pl
tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
fax: (+48) 22 375 73 82​
DANE REJESTROWE
KRS 0000435733
NIP 701 035 58 89
REGON 146335523
Nr rachunku bankowego
mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651
Call Now Button