Kancelaria Prawa Rodzinnego
rozwody, separacje, alimenty, podział majątku

Wspieramy klientów w postępowaniach sądowych obejmujących swym zakresem prawo rodzinne i opiekuńcze.

Reprezentujemy klientów przed sądem w postępowaniu o rozwódpodział majątku małżeńskiego. Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich sprawach około rozwodowych m.in. uzyskanie paszportu dla dziecka lub zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka, w tym odrzucenie spadku przez małoletniego, reprezentowanie rodzica lub dziecka w postępowaniu karnym (niealimentacja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, znęcanie się, demoralizacja, uprowadzenie) oraz dochodzenie roszczeń związanych z nierealizowaniem postanowienia o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Posiadamy doświadczenie pozwalające na przygotowanie rodziców i małoletnich do trudnej czynności procesowej przesłuchania lub wysłuchania dziecka, a także do udziału w opiniowaniu relacji rodzinnych przez Opiniodawcze Ośrodki Specjalistów Sądowych.

Poza reprezentacją w sądzie bierzemy udział w pozasądowym kształtowaniu osobowych i majątkowych stosunków rodzinnych, prowadząc rozmowy ugodowe w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi, alimentów na małoletnich i małżonka, miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej i innych elementów wchodzących w zakres Rodzicielskiego Planu Wychowawczego.

Prowadzimy także negocjacje i przygotowujemy projekty umów dotyczące podziału małżeńskiego majątku dorobkowego, z uwzględnieniem rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz nierównych udziałów w majątku poszczególnych małżonków.

Świadczymy ponadto pomoc w uregulowaniu sytuacji rodziny w przypadku tzw. uprowadzenia rodzicielskiego, zarówno w aspekcie cywilnym, jak i karnym z uwzględnieniem czynnika międzynarodowego oraz dochodzeniu alimentów od obowiązanych nieposiadających obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Działalność Kancelarii w szczególności obejmuje:

 • wsparcie w uregulowaniu stosunków majątkowych przed zawarciem małżeństwa, doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów majątkowych przyszłych małżonków i ich rodzin, przygotowanie projektu umowy majątkowej małżeńskiej tzw. intercyzy lub postanowień spadkowych;
 • reprezentacja przed sądem w sprawach między innymi o:
 • orzeczenie separacji z uregulowaniem sposobu korzystania z mieszkania i obowiązkiem zaspokajania potrzeb rodziny;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej, także z datą wsteczną;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • rozwód z ustaleniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
 • ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi;
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców lub opieki naprzemiennej;
 • ustalenie, ograniczenie, pozbawienie kontaktów rodzica z dziećmi;
 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci;
 • orzeczenie o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletnich dzieci;
 • zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów na rzecz małżonka;
 • sądowe ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz dochodzenie związanych z nim praw;
 • wsparcie w pozasądowym uregulowaniu majątkowychniemajątkowych stosunków rodzinnych, prowadzenie negocjacji i mediacji.

W postępowaniach sądowych Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • kompleksowa reprezentacja strony w postępowaniu sądowym;

 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew i wszelkich niezbędnych pism procesowych w trakcie trwania procesu;

 • udział pełnomocnika podczas rozpraw i posiedzeń sądu;

 • uzyskanie zabezpieczenia alimentów i kontaktów oraz ich modyfikacja w trakcie procesu;

 • sporządzenie wszelkich niezbędnych środków zaskarżenia;

 • dochodzenie niezaspokojonych roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym;

 • pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w przypadku nie alimentacji;

 • doprowadzenie do przymusowej realizacji postanowienia o kontaktach z dziećmi, sankcje finansowe;

 • uzyskanie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych związanych z prawem do utrzymania niezakłóconych kontaktów rodzinnych.

W ramach Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA wspieramy Klientów także w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim błędnie określanych jako “rozwód kościelny” czy “unieważnienie małżeństwa”. W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na stronę www.kanonista.com
Call Now Button