Oferujemy bieżącą obsługę gospodarczą w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji M&A, organizacji oddziałów podmiotów zagranicznych, jak też obsługę prawną i podatkową inwestycji typu greenfield.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • bieżącą obsługę prawną spółek i członków ich organów w zakresie prawa korporacyjnego (opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, etc),
  • opracowanie strategii restrukturyzacyjnych i doradztwo prawne w zakresie wszystkich aspektów prawnych restrukturyzacji (skutki podatkowe, kwestie pracownicze, sprawy związane z przepisami dotyczącymi konkurencji, bhp i przepisów związanych z ochroną środowiska),
  • przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części i nieruchomości (due diligence),
  • zakładanie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidację spółek handlowych,
  • zakładanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • transakcje SPA, tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych,
  • sprzedaż i leasing zorganizowanych części przedsiębiorstw,
  • kompleksową obsługę inwestycji typu greenfield (akty założycielskie i umowy, dokonywanie zgłoszeń, pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji, pomoc w nabyciu nieruchomości lub w zawarciu umów dotyczących korzystania z nieruchomości, uzyskaniu pozwoleń na budowę, opracowanie wewnątrz zakładowych regulacji prawnych i wzorców umów, etc),
  • analizę zawieranych umów w kontekście przepisów dotyczących koncentracji rynku,
  • profesjonalne wsparcie Klienta przy negocjacjach.
Copyright © 2020 WMKN
Polityka prywatności
DANE ADRESOWE
Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
sekretariat@wmkn.pl
tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
fax: (+48) 22 375 73 82​
DANE REJESTROWE
KRS 0000435733
NIP 701 035 58 89
REGON 146335523
Nr rachunku bankowego
mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651