Oferujemy pomoc przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych oraz ogólnych warunków umów i regulaminów, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, kosztowych i biznesowych każdej transakcji.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • opracowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów handlowych

  • analizę zgodności zawieranych umów z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów

  • analizę prawną ryzyka związanych z zawieraniem umów, audyty dotyczące umów, których stroną są Klienci

  • optymalizację podatkową umów

  • doradztwo w zakresie realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów

  • pomoc w przeprowadzaniu procedur przetargowych, opracowaniu ogólnych wzorców umów i regulaminów sprzedaży, regulaminów reklamacyjnych, etc

  • prowadzenie sporów sądowych powstałych na tle realizacji zawartych umów.

Call Now Button