Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych,
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz w sądach administracyjnych, w szczególności dotyczących zobowiązań podatkowych,
  • reprezentację w postępowaniach karno gospodarczych i w postępowaniach karno skarbowych,
  • windykację należności,
  • reprezentację w postępowaniach: egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • udział w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.
Call Now Button