Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych,
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz w sądach administracyjnych, w szczególności dotyczących zobowiązań podatkowych,
  • reprezentację w postępowaniach karno gospodarczych i w postępowaniach karno skarbowych,
  • windykację należności,
  • reprezentację w postępowaniach: egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • udział w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.
Copyright © 2020 WMKN
Polityka prywatności
DANE ADRESOWE
Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
sekretariat@wmkn.pl
tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
fax: (+48) 22 375 73 82​
DANE REJESTROWE
KRS 0000435733
NIP 701 035 58 89
REGON 146335523
Nr rachunku bankowego
mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651