Adrianna Migus

Brief info

Młodszy prawnik

Kontakt
Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W obrębie jej zainteresowań prawniczych znajduje się prawo karne, prawo cywilne, szeroko rozumiane prawa człowieka oraz spory sądowe i polubowne formy ich rozwiązywania. Po ukończeniu studiów planuje rozpoczęcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. W kancelarii odbywa praktyki w dziale karno-rodzinnym. Czas wolny poświęca czytaniu książek, poszerzaniu zdolności kulinarnych oraz aktywności fizycznej.