Aleksandra Majchrzak

Brief info

Aplikant adwokacki

Kontakt

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą spółek handlowych oraz doradztwem prawnym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga zajmuje się prawem upadłościowym, wspierając dział upadłościowo – restrukturyzacyjny w zakresie postępowań cywilno – gospodarczych, uczestnicząc w procesie obsługi wielu postępowań upadłościowych podmiotów gospodarczych, a także prowadząc postepowania upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.