Anna Chaber

Brief info

Office manager

Kontakt
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Wydziału Ekonomiki Integracji Europejskiej. Studia magisterskie ukończone dyplomem magistra na kierunku ekonomia.

Cechuje ją wysoka kultura osobista i odpowiedzialność, a ponadto łatwo nawiązuje kontakty. Uwielbia pracę w zespole, czego dowodzi wieloletnia praca na stanowisku managera w restauracji, na którym rozwinęła swoje zainteresowania i umiejętności dotyczące sprzedaży, a także zastosowania zasad ekonomii.

Pracując na stanowisku office managera, zapewnia dobrą organizację pracy, odpowiedzialność i dobry wizerunek firmy oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii.

Interesuje się sportem i psychologią.
Call Now Button