Anna Łukasiewicz

Brief info

Adwokat,
doradca restrukturyzacyjny

Kontakt

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach prawo (2018) oraz prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną (2015), a także studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020).

W 2021 r. pozytywnie złożyła egzamin dla osób ubiegających się o wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych i uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1558.

Pierwsze doświadczenie zdobywała już podczas studiów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w jednej z warszawskich kancelarii. Od 2014 r. związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j. z siedzibą w Warszawie. Od ponad 8 lat świadczy pomoc prawną na rzecz syndyków, koordynując postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjnie. Samodzielnie pełni funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych głównie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT.

W 2022 r. z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów (numer wpisu WAW/ADW/10197).

Call Now Button