Anna Wiśniewska

Brief info

Prawnik
Doradca restrukturyzacyjny
Zastępca szefa działu upadłościowo-restrukturyzacyjnego

Kontakt
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończyła w 2014 roku uzyskując tytuł magistra prawa. W trakcie studiów aktywny członek Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPIA UKSW.

Od 2012 roku związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga sp. j., gdzie stawiała pierwsze kroki w zawodzie prawnika. W 2014 roku rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w ramach której zdobywała praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego, przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz postępowań restrukturyzacyjnych.

W październiku 2019 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, następnie uzyskując licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1430

Włada biegle językiem angielskim, co potwierdza uzyskany w 2014 roku certyfikat – Certificate in Advanced English (CAE).
Call Now Button