Artur Pająk

Brief info

Prawnik

Kontakt

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia w 2019 roku, broniąc pracę magisterską pod tytułem “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku” na ocenę bardzo dobrą.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw.

Swoje zainteresowania związane z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozwijał już podczas trwania studiów, nabywając doświadczenie w warszawskich kancelariach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga związany od 2021 roku.

Swoją przyszłość wiąże z uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.