Błażej Pietrzela

Kontakt
Student IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W obrębie jego zainteresowań znajduje się prawo upadłościowe oraz prawo cywilne. Wiąże swoją przyszłość z zawodem doradcy restrukturyzacyjnego. W wolnym czasie rozwija zainteresowania związane z turystyką motocyklową oraz grą w szachy.