Grażyna Taflińska

Brief info

Kadry i płace

Kontakt
Od 2015 roku związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga sp. j., gdzie zajmuje się prowadzeniem kadry i płac w spółkach, wobec których ogłoszone zostało postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz w upadłościach konsumenckich. Przygotowuje również zbiorcze wykazy niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w upadłych spółkach składanych do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.