Jolanta Ogorzałek-Krzemińska

Brief info

Radca prawny
Doradca restrukturyzacyjny
Adwokat kościelny

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005).

Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2012 r. (numer wpisu WA-8750.).

Doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego) zdobywała od początku rozwoju drogi zawodowej. W 2013 r. uzyskała licencję syndyka nr 673 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego).

Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych.

Współzałożyciel firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w obrocie aktywami zagrożonymi (distressed assets).

Pełniła funkcję syndyka oraz zarządcy i nadzory w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwo upadłego po ogłoszeniu upadłości. Syndyk w postępowaniach upadłościowych takich jak: SKOK NIKE, ccp.pl, Iplex S.A a także syndyk we wtórnym postępowaniu upadłościowym w postępowaniu OOO,,RUS-LAN M’’w upadłości z siedzibą w Jarosławiu.