Katarzyna Kasztelan

Brief info

Aplikant adwokacki

Kontakt

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończyła w 2017 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, współpracując z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną WPiA UKSW. Od 2014 roku związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga. Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wpisana na listę aplikantów pod numerem WAW/Apl/6814. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym od dwóch lat zdobywa praktykę na sali sądowej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i rodzinnego.

W 2015 roku zdobyła dyplom Licencjata Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, o specjalności kanoniczno-cywilnej. Od początku swojej kariery związana z Kancelarią Prawa Kanonicznego „Kanonista”. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.