Marcin Krzemiński

Brief info

Wspólnik
Radca prawny
Doradca restrukturyzacyjny
Adwokat kościelny

Kontakt
 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005).

Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127).

Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego).

Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych.

Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets).

Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych.

Pełnił funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Posiada doświadczenie w branży hotelarskiej (syndyk Regent Warsaw Hotel, regent- warsaw.com) budowlanej (syndyk SRB Polska sp. z o.o.), odzieżowej (syndyk New Look Polska sp. z o.o.) czy medycznej (syndyk Sankowski i syn sp. z o.o.).

Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytutu Allehandra, Presspublicę sp. z o.o., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Call Now Button