Marek Malecha

Brief info

Wspólnik
Adwokat
Doradca restrukturyzacyjny

Kontakt

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz szkoły prawa amerykańskiego na University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. Tytuł magistra uzyskał w 2003 r.

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2007 r. (numer wpisu WAW/Adw/2327). Od 2011 Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 497. Współzałożyciel firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Bierze czynny udział w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT

Praktykuje głównie w obszarze prawa handlowego, gospodarczego i nieruchomości. Doświadczenie zdobyte w jednej z większych polskich kancelarii wykorzystał w prywatnej praktyce, a następnie w ramach kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.. Prowadzi sprawy z zakresu sporów korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Pełniąc funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych zdobył doświadczenia związane z prowadzeniem działalności w różnych branżach i poznał uwarunkowania towarzyszące przedsiębiorcom polskim i międzynarodowym. Pełnił funkcję syndyka w takich postepowaniach jak m.in. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Czaplinie, Budrem Group sp. z o.o., Ośrodek Postępu Technicznego NOT sp. z o.o.

Call Now Button