Maria Małek

Brief info

Prawnik

Kontakt
E-mail: m.malek@wmkn.pl

Studentka IV roku Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca w kancelarii umożliwiła jej rozwój wiedzy z zakresu postępowań upadłościowych konsumenckich, których prowadzenie wspiera. Wykonuje także zadania zlecone od działu upadłości przedsiębiorców.

Na II roku studiów podjęła praktyki w Ministerstwie Środowiska, była członkiem Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego UKSW oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Prawa Korporacyjnego UKSW. Zainteresowania z zakresu prawa rozwija w kierunku prawa upadłościowego jak również procedury cywilnej. Przyszłość wiąże z aplikacją adwokacką lub radcowską.

Call Now Button