Monika Tarnowska

Brief info

Adwokat
Mediator
Kurator
Szef działu karno-rodzinnego

Kontakt
Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy prawnika oraz 8-letnie doświadczenie w pracy na sali sądowej, reprezentowaniu interesów stron w postępowaniach karnych, rodzinnych oraz cywilnych. Z Kancelarią związana od początku istnienia spółki.

Wykształcenie prawnicze uzyskała w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Zainteresowania w zakresie prawa karnego pogłębiała w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wykonując pracę zawodową.

Na początku drogi zawodowej praktykę na sali sądowej zdobyła pełniąc funkcję kuratora procesowego dla małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem w ponad 150. procesach karnych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz prywatnoskargowych, głównie związanych z problematyką przemocy domowej i procedurą „Niebieskiej Karty”.

Wykształcenie prawnicze uzupełniła podczas aplikacji adwokackiej, którą odbyła przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od tego czasu wykonuje zawód adwokata. W międzyczasie wyspecjalizowała się w prawie rodzinnym i szeroko rozumianych sprawach okołorozwodowych.

Dostrzegając konsekwencje rozwodu dla rodziny, jak i w szerszym wymiarze społecznym świadczy usługi także w zakresie mediacji rodzinnych, zarówno na etapie przedsądowym – odpowiadając na indywidualne potrzeby skonfliktowanych stron, jak i w warunkach toczącego się postępowania sądowego – na potrzeby ugodowego zakończenia sporu.
Call Now Button