Sara Mączyńska

Brief info

Praktykant

Kontakt
Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W obrębie jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo pracy oraz prawo gospodarcze. Wiąże swoją przyszłość z aplikacją radcowską bądź sędziowską. W wolnej chwili rozwija swoje zainteresowania związane z historią oraz nauką języków obcych.