Tomasz Noga

Brief info

Wspólnik
Adwokat
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Kontakt
E-mail: t.noga@wmkn.pl

Praktykę prawną rozpoczął w 2002 roku, w jednej z większych warszawskich Kancelarii.

Przez ostatnie kilkanaście lat jako adwokat, a od 2013 roku jako syndyk i doradca restrukturyzacyjny z powodzeniem łączy wykonywanie klasycznego zawodu prawniczego z indywidualnymi uwarunkowaniami biznesowymi każdego projektu. Rozległa wiedza prawna zdobyta między innymi na studiach podyplomowych z zakresu prawa spółek (Uniwersytet Warszawski, 2005) oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego (Uniwersytet Jagielloński, 2012) zwieńczona zdanym egzaminem sędziowskim (2008) pozwala w sposób wszechstronny wychodzić naprzeciw potrzebom klientów i kontrahentów.

Na co dzień zajmuje się obsługą restrukturyzacji grup kapitałowych, bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Kieruje pracami zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby planowanych transakcji. Wspiera podmioty z rynku mediów oraz reprezentuje ich interesy w sprawach z zakresu prawa prasowego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych.

Jako doradca restrukturyzacyjny aktywnie uczestniczył w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnorodnych branży, w tym z branży budowlanej, medycznej, biotechnologicznej, finansowej, modowej oraz informatyczno-radio-technicznej.

Współzałożyciel firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Angażuje się w merytoryczną pracę nad stworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT.

Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Presspublicę sp. z o.o. z zakresu prawa handlowego, karnego- gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Call Now Button