Kancelaria WMKN

Kontakt

Woźnicki Malecha Krzemiński Noga
Kancelaria Prawnicza spółka jawna

Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa
tel.: 22 375 73 80, 22 375 73 81, fax: 22 375 73 82
e-mail: sekretariat@wmkn.pl

KRS: 0000435733, Regon: 146335523, NIP: 701 035 58 89

Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Do współpracy z naszą kancelarią zapraszamy osoby posiadające potrzebę stałego rozwoju i pogłębiania wiedzy prawniczej. Ze swojej strony gwarantujemy przyjazną atmosferę pracy, możliwość pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego we współpracy z doświadczonym zespołem prawników Kancelarii oraz wsparcie merytoryczne.

Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@wmkn.pl