Doradzanie przedsiębiorcom potrzebującym wsparcia w związku z widmem niewypłacalności oraz uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych pozwoliło nam poznać i zidentyfikować potrzeby zarówno tych którzy muszą sprzedać część swoich przedsięwzięć jak i inwestorów nie obawiających skomplikowanych transakcji i widzących potencjał w niestandardowych obszarach. Traktowaliśmy to zawsze jako przyczynek do lepszego zrozumienia różnych rynków jak i potrzeb naszych klientów. Z czasem okazało się, że pozyskane zaufanie nałożyło na nas kolejne obowiązki. Klienci, którzy z nami współpracowali zaczęli postrzegać WMKN jako miejsce gdzie może spotkać się biznes, gdzie nie tylko usłyszą jakie kroki prawne należy podjąć, ale gdzie staramy się rozwiązać problemy poprzez kojarzenie partnerów o wychodzących sobie naprzeciw potrzebom. Widząc trud towarzyszący naszym klientom przy decydowaniu się na wejście w spór nauczyliśmy się że drogą definiującą restrukturyzację jest dbałość o to by każda część działającego przedsiębiorstwa mogła dalej funkcjonować. Takie zdefiniowanie celu naszej pomocy wskazało nam drogę rozwoju naszych usług, które mają pozwalać naszym klientom na odpowiedzialny rozwój i utrzymanie funkcjonujący struktur jako elementu kształtującego interesy całej rzeszy pracowników, kontrahentów, dostawców i zleceniobiorców, a także właścicieli i inwestorów.

Uczestniczenie w procesie sprzedaży składników masy upadłości zmusiło nas do poznania specyfiki różnych rynków. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności zobligowani jesteśmy do sprzedaży przedsiębiorstw w całości, a zatem priorytetem jest znalezienie nabywcy zainteresowanego korzystnym nabyciem funkcjonującego zespołu składników. Kolejnym wyzwaniem jest dokonanie oceny i pozostawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która może dalej funkcjonować i znalezienie potencjalnego nabywcy.

Z kolei w pracy z przedsiębiorcami, których sytuacja finansowa została już ustabilizowana, niezbędne jest wykorzystanie doświadczeń i nie dopuszczenia do powtórzenia tych samych błędów. Pozwala to na towarzyszenia klientowi w kolejnym etapie rozwoju jego działalności, albowiem przezwyciężenia kryzysu czyni przedsiębiorcę dużo bardziej odpowiedzialnym i doświadczonym.

Hasło „rozumiemy potrzeby naszych klientów” nie zawężamy do ich jednostkowych oczekiwań, ale staramy się skojarzyć ze sobą podmioty, których wzajemne interesy mogą przynieść rozwój wszystkim zainteresowanym.
Call Now Button