Witamy serdecznie w naszej Kancelarii! Jesteśmy doświadczoną
firmą prawniczą, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w postępowaniach
upadłościowych, w tym m.in. w sprawach dotyczących kredytów
“frankowych” udzielanych przez Getin Noble Bank.

Naszym celem jest świadczenie kompleksowej pomocy naszym
Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po ogłoszeniu upadłości tego
banku.

Poniżej prezentujemy szerszy opis naszej oferty:

1.      
Analiza sytuacji prawnej Klienta:

·      
Przeprowadzimy dokładną analizę umowy i innych
dokumentów związanych z kredytem “frankowym” głównie pod kątem
nieważności umowy kredytu i konsekwencji stąd wynikających.

·      
Zbadamy wpływ upadłości Getin Noble Bank na
wszelkie sprawy sądowe prowadzone przez Klienta przed ogłoszeniem upadłości
banku.

·      
Zajmiemy się analizą wpływu upadłości na
postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko Klientowi, w tym zbadamy
możliwości obrony Klienta.

·      
Skoncentrujemy się na zabezpieczeniach, jakie
Klient otrzymał w toku postępowania “frankowego”, aby ustalić, czy
Klient nadal jest zobowiązany do spłaty rat kredytu.

·      
W przypadku, gdy kredyt był brany przez
małżonków, a teraz są rozwiedzeni lub w separacji lub po zniesieniu wspólności
majątkowej, przeanalizujemy sytuację majątkową Klienta.

·      
Przeprowadzimy ocenę potrzeb Klienta i
przedstawimy możliwości dochodzenia nadpłaconej części kredytu lub zmniejszenia
zadłużenia wobec Getin Noble Bank.

2.           Zgłoszenie
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank:

·      
Zapewnimy wsparcie techniczne Klientowi w
założeniu konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

·      
Zajmiemy się zgłoszeniem wierzytelności w
postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank.

·      
Przeanalizujemy możliwość złożenia oświadczenia
o potrąceniu wraz z odpowiednim zgłoszeniem wierzytelności.

·      
Wyjaśnimy konsekwencje spóźnionego zgłoszenia
wierzytelności.

·      
W przypadku nieuznania wierzytelności lub
potrącenia przez syndyka, sporządzimy i złożymy sprzeciw do listy
wierzytelności.

·      
W razie potrzeby, złożymy także zażalenie na
postanowienie sędziego komisarza rozstrzygającego sprzeciw.

·      
Będziemy reprezentować Klienta w toku
postępowania upadłościowego poprzez system KRZ.

3.           Obrona
Klienta po wyczerpaniu trybu przewidzianego ustawą prawo upadłościowe:

·      
W przypadku, gdy tryb zgłoszenia wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym zostanie wyczerpany, będziemy reprezentować
Klienta w postępowaniu wytoczonym przez syndyka.

·      
Skupimy się na obronie skuteczności złożonego w
postępowaniu upadłościowym zarzutu potrącenia.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw
związanych z kredytami “frankowymi” i dobrze zna specyfikę sytuacji,
w jakich znaleźli się Klienci po upadłości Getin Noble Bank. Nasz zespół
prawników jest gotowy służyć pomocą, doradztwem oraz reprezentacją w tych
trudnych sprawach.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz naszej pomocy,
skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszej siedzibie.
Jesteśmy gotowi podjąć działania w Twojej sprawie i pomóc Ci znaleźć
rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 22 375 73 80

email: getin@wmkn.pl

Call Now Button