W obliczu pandemii związanej z COVID-19 wielu przedsiębiorców odczuwa gospodarcze skutki tego zjawiska, nieznane wręcz dotychczas na taką skalę.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania istniejących rozwiązań i możliwości redukcji gospodarczych skutków pandemii do zmieniającej się koniunktury.

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i w ramach tzw. Tarczy 4.0 – Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zaproponował tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Należy jednak zaznaczyć, że postępowanie to jest przeznaczone dla podmiotów mających zdolność restrukturyzacyjną, niezależnie czy ich problemy finansowe powstały w czasie epidemii czy też w związku z epidemią.

Uproszczona restrukturyzacja, najbardziej zbliżona jest swym charakterem do postępowania o zatwierdzeniu układu. Dzięki hybrydzie kluczowych i najbardziej korzystnych dla dłużnika rozwiązań oraz usunięciu tych największych wad, wydaje się mieć przewagę nad pozostałymi rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych.

Jednocześnie ustawodawca zadbał o zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz podmiotów finansujących dłużnika w okresie uproszczonej restrukturyzacji.

Szybkość postępowania, odformalizowanie, brak nadmiernej ingerencji sądu, decyzja dłużnika o otwarciu postępowania, ochrona przed egzekucją, możliwość pozyskania nowego finansowania, pozyskanie czasu na wypracowanie porozumienia z wierzycielami, zachowanie kontroli nad biznesem, ochrona członków zarządu – to podstawowe zalety uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Co istotne, jest to jednorazowa szansa na efektywne oddłużenie, z której można skorzystać tylko do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu branżowym, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji upadłościowo-restrukturyzacyjnej, zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie na każdym etapie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • wsparcie przy przygotowaniu niezbędnych informacji oraz dokumentów, w tym pomoc w przygotowaniu propozycji układowych oraz w sporządzeniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych,

  • wsparcie przy poszukiwaniu i negocjacjach z wierzycielami oraz potencjalnymi inwestorami.
  • Call Now Button