Anna Gniewkowska

Brief info

Adwokat,
zastępca szefa działu karno-rodzinnego

Kontakt
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom summa cum laude, 2017 r.). Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga pracowała na stanowisku Asystenta Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (sekcja prawa karnego) oraz w kancelariach adwokackich.

Szczególnie zainteresowana prawem rodzinnym i opiekuńczym, zwłaszcza postępowaniami rozwodowymi oraz alimentacyjnymi.