Karol Łagowski

Brief info

Radca prawny
Doradca restrukturyzacyjny

Kontakt
Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów intensywnie rozwijał zainteresowania w dziedzinie prawa upadłościowego, należąc do grona założycielskiego pierwszego w historii Uniwersytetu Warszawskiego koła naukowego zajmującego się tą tematyką. Studia zakończył broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową pod tytułem: „Upadłość członka konsorcjum”, pod kierunkiem doc. dr. Jerzego Modrzejewskiego. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich rozpoczął naukę w Szkole Głównej Handlowej, w ramach studiów podyplomowych „Metody wyceny spółki kapitałowej”, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Uczęszczał również na studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu „Prawa spółek”.

Posiada kompleksowe uprawnienia w zakresie związanym bezpośrednio z prowadzeniem i obsługą postępowań upadłościowym. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Egzamin na licencję syndyka złożył z wynikiem pozytywnym w październiku 2015 r., następnie uzyskując w październiki 2016 r. licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1060. Biegły sądowy z zakresu wyceny i analizy przedsiębiorstw, wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Pracę zawodową związaną z obsługą postępowań upadłościowych rozpoczął w 2011 r. Jeszcze w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczął w 2013 r. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w ramach której zdobywał praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wyceną przedsiębiorstw, stanowiące podstawę dla późniejszego wpisu na listę biegłych sądowych aktywnie zdobywał uczestnicząc w kilkudziesięciu projektach związanych z wyceną przedsiębiorstw na potrzeby związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa upadłego.

Swoją upodobania zawodowe koncentruje wokół problematyki upadłości przedsiębiorstw, restrukturyzacji oraz wyceny i analizy przedsiębiorstw. W swojej pracy zawodowej stara się dostrzegać zarówno aspekt prawny, jak i ekonomiczny upadłości przedsiębiorstw. Praktykujący syndyk, prowadzący szereg postępowań upadłościowych.
Call Now Button