Katarzyna Tybulczyk

Brief info

Radca prawny,
zastępca szefa działu cywilno – gospodarczego

Kontakt

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów prawniczych ukończyła ponadto specjalność międzywydziałową Psychologię Komunikacji Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą ukończyła w 2017 roku, a następnie złożyła egzamin radcowski. W Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga zajmuje się obsługą prawną firm i klientów indywidualnych, których reprezentuje w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. W kancelarii wspiera także merytorycznie dział upadłościowo-restrukturyzacyjny. W swojej praktyce zawodowej posiada również kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie podatków lokalnych i egzekucji administracyjnej, które zdobywała w organie podatkowym, gdzie m. in. prowadziła postępowania w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, w tym również za zobowiązania niewykonane w toku postępowania upadłościowego, reprezentowała organ w postępowaniach przedegzekucyjnych i egzekucyjnych, czy wykonywała prawa wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Call Now Button