Ryszard Jóźwiak

Brief info

Młodszy prawnik

Kontakt

Student IV roku Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca w kancelarii umożliwiła mu rozwój wiedzy z zakresu postępowań upadłościowych konsumenckich, których prowadzenie wspiera z należytą starannością. Wykonuje także zadania zlecone od działu upadłości przedsiębiorców.

Zainteresowania z zakresu prawa rozwija w kierunku prawa upadłościowego jak również procedury cywilnej. Przyszłość swoją wiąże z aplikacją adwokacką lub radcowską.

Call Now Button