Budynek mieszkalny - Adamowizna
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0812 ha stanowiącej działkę 144/16 obręb 0001 Adamowizna położonej przy ul. Dobrej 9 w miejscowości Adamowizna (gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 166,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1G/00029457/5 za cenę nie niższą niż 449.000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2023 roku. Wadium: 45.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 17 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.
Ruchomości Elektromechaniczne
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GUp/12/2022 sprzeda:
Ruchomości elektromechaniczne w tym między innymi:
Pistolet elektrostatyczny z podestem i zbiornikami proszku; GEMA PGC 1 Pistolet trybostatyczny; EKP M+Z1 Rejestrator temperaturowy procesów z zestawem czujników; DATAPAQ; ET 606 1A Palnik gazowy kompletny firmy Lamborghini EM-35 E (używany w niewielkim stopniu) Silnik TAMEL 4SKg-100-4-B1 moc 3 kW /1400 nowy Motoreduktor „KACPEREK” MA 100 – moc 1,1 kW 900 obr/min, i=100 używany Grzałki elektryczne BACKER powietrzna typ 4165 – moc 2,5 kW, 230V Kształtowniki stalowe czarne: profile zamknięte, ceowniki, kątowniki, rury oraz inne
Brak gwarancji oraz rękojmi
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2023 r.
W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta syndyk przeprowadzi licytacje w dniu 10 lutego 2023 o godz. 13:00, licytacja odbędzie się w kancelarii Syndyka wśród przybyłych oferentów
zawarcie umowy do dnia 24 lutego 2023
Oferty można składać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub poprzez email.
Pakiet udziałów w społce
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/586/2022 sprzeda,
Pakiet 213.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.655.000,00 zł w spółce Fabryka Okularów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie KRS: 0000297559 za cenę nie niższą niż 1,00 zł.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2023 r.

Zawarcie umowy do dnia 17 lutego 2023 r.
Oferty można składać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub poprzez formularz kontaktowy,
Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do ceny.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez e-mail.
Udziały w nieruchomości zabudowanej
Łajski, ul. Leśna
Przedmiotem konkursu ofert są udziały w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 563 m2 zabudowanej, położonej przy ul. Leśnej 43K w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/27 obręb Łajski, o powierzchni 563 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 128,42 m2 wraz z garażem o powierzchni 16,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00045971/7 za cenę nie niższą 601.600,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2023 roku. Wadium: 23.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.
Nieruchomość gruntowa
Sosnówka
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne o numerze ewidencyjnym działki 279/24, o powierzchni 0,1755 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00063728/8, nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne o numerach ewidencyjnych działek: 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 o powierzchni 0,4260 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00063729/5 oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne i pastwiska trwałe o numerach ewidencyjnych działek: 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9, 279/13, 279/14, 279/15, 279/19, 279/20, 279/21, 279/23, 279/25, 279/26, 279 /27 o powierzchni 1,5582 ha, dla której w Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00067123/5 za cenę nie niższą 121.500,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2023 roku. Wadium: 13.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 14 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka
Lokal mieszkalny
Warszawa, ul. Popiełuszki
Przedmiotem konkursu ofert jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 14 o powierzchni 26,00 m2 położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Warszawie (dzielnica Żoliborz), dla którego Sąd Rejonowy w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1M/00497594/4 za cenę nie niższą 227.084,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2023 roku. Wadium: 23.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 15 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka
Budynek biurowy
Rząska, k. Krakowa
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 9.969,6 m2, o nazwie Z1 położonej w miejscowości Rząska, gm. Zabierzów, pow. krakowskim, woj. małopolskim, stanowiącym działki ewidencyjne nr 13/5, 14/53 o pow. 10.915 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą pod numerem KR2K/00051976/1 za cenę nie niższą 21.644.310,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 6 marca 2023 roku. Wadium: 3.000.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 8 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w Sądzie.
Lokal mieszkalny
Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych
Rozstrzygnięte
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 137,00 m2 nr 196 położonego na kondygnacji 9 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00435247/0, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 13700/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8 za cenę nie niższą 1.048.000,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2022 roku. Wadium: 105.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka
Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 81 o powierzchni 90,70 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 8/18 w obrębie 4-01-14, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dla której Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00443893/1 – wraz z własnością lokalu każdoczesnemu właścicielowi przysługuje udział w wysokości 9070/541230 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351737/8. Cena minimalna: 557.000,00 zł Wadium: 56.000,00 zł Termin składania ofert oraz wpłaty wadium: do 8 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.