Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Kartoszyno
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 199/89 w obrębie Kartoszyno, gm. Krokowa. pow. puckim o pow. 1.1063 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2W/00032070/8. Cena minimalna: 432.000,00 zł brutto. Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 roku. Wadium: 44.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 22 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.


 
Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 81 o powierzchni 90,70 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 8/18 w obrębie 4-01-14, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dla której Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00443893/1 – wraz z własnością lokalu każdoczesnemu właścicielowi przysługuje udział w wysokości 9070/541230 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351737/8. Cena minimalna: 557.000,00 zł Wadium: 56.000,00 zł Termin składania ofert oraz wpłaty wadium: do 8 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Sierzchów, gm. Góra Kalwaria
ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 111/2 oraz 111/4, położonej w miejscowości Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, o powierzchni 0,6086 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA1I/00029025/0 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem 2/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) składającej się z działki ewidencyjnej nr 111/1 o powierzchni 0,0805 ha, położonej w miejscowości Sierzchów w gminie Góra Kalwaria, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA1I/00028968/5 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Łączna cena minimalna przedmiotu konkursu ofert: 205.000,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 2 marca 2021 roku. Wadium: 20.500,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 4 marca 2021 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.


 
REGENT WARSAW HOTEL - Sprzedaż
ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonujące pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel” zwane dalej: „Przedsiębiorstwo”, „Regent Warsaw”, „Cosmar Polska” w rozumieniu art. 551 k.c.
REGENT WARSAW HOTEL - Dzierżawa
ROZSTRZYGNIĘTY
Syndyk masy upadłości „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości dysponując postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę z prawem pierwokupu w trybie art. 316 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498) ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy z prawem pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”.
Lokal mieszkalny z miejscem postojowym - Warszawa, ul. Bukowińska

ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem konkursu ofert jest lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym przy ul. Bukowińskiej 2 w Warszawie. Cena minimalna: 266.950,00 zł Wadium: 27.000,00 zł Termin składania ofert do 3 sierpnia 2020 roku. Otwarcie ofert w dniu 5 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.