REGENT WARSAW HOTEL - Sprzedaż
Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonujące pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel” zwane dalej: „Przedsiębiorstwo”, „Regent Warsaw”, „Cosmar Polska” w rozumieniu art. 551 k.c.
REGENT WARSAW HOTEL - Dzierżawa
ROZSTRZYGNIĘTY
Syndyk masy upadłości „Cosmar Polska” sp. z o.o. w upadłości dysponując postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 27 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę z prawem pierwokupu w trybie art. 316 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498) ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy z prawem pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”.
Lokal mieszkalny z miejscem postojowym - Warszawa, ul. Bukowińska

ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem konkursu ofert jest lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym przy ul. Bukowińskiej 2 w Warszawie. Cena minimalna: 266.950,00 zł Wadium: 27.000,00 zł Termin składania ofert do 3 sierpnia 2020 roku. Otwarcie ofert w dniu 5 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.
Copyright © 2020 WMKN
Polityka prywatności
DANE ADRESOWE
Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
sekretariat@wmkn.pl
tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
fax: (+48) 22 375 73 82​
DANE REJESTROWE
KRS 0000435733
NIP 701 035 58 89
REGON 146335523
Nr rachunku bankowego
mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651