Możliwość dochodzenia w drodze powództwa roszczenia o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 kwietnia 2016 roku o sygnaturze III CZP 113/15 orzekł iż roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciw upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w przedmiocie: „Czy jest…

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości spełnia przesłanki postępowania, które ma na celu rozpoznanie konstytucyjnie rozumianej „sprawy”. A zatem orzekanie przez sąd w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest rozpatrywaniem „sprawy” w rozumieniu konstytucji poprzez sąd działający jako organ wymiaru sprawiedliwości – tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia…

Czytaj więcej

Call Now Button